SEITAP OY on Rovaniemeläinen suunnittelutoimisto, jonka päätoimialaa on erilaiset yhdyskuntasuunnittelutehtävät, yleiskaavoitus , asemakaavoitus, luontoselvitykset, maisemaselvitykset, rakennussuunnittelu , kartoitukset, maastomittaukset, rakennusmittaukset, maanmittaus, tarkemittaukset & SEITAP OY homepage SEITAP OY official site


S E I T A P  O Y..


A i n o n k a t u  1
9 6 2 0 0  R o v a n i e m i
F i n l a n d

Phone (016) 313 365

© Seitap oy